Frivillig arbeid

Per i dag baseres arbeidet i Barnas Trygghet seg hovedsakelig på gaver fra privatpersoner, samt frivillig arbeid. Grunnet økende arbeidsmengde har flere av de fire frivillige måttet ta seg fri fra ordinært arbeid for å følge opp henvendelser. Da dette ikke lar seg gjøre over tid er vi derfor avhengig av ytterligere økonomisk støtte.

Barnas Trygghet er avhengig av midler fra privatpersoner og bedrifter til å dekke drift, utvikling og gjennomføring av prosjekter. Gaver til Barnas trygghet kan gis på kontonummer 1503.87.76468. Du kan også støtte via Vipps. Vårt Vippsnummer er 91783.

Dersom du har spørsmål vedrørende gaver kan du gjerne sende oss en e-post. Etter å ha utvidet antall frivillige har vi i tillegg til å avsløre og konfrontere overgripere også satt oss mål om å rette det forebyggende arbeidet direkte mot barn/unge. Dette skal vi gjøre gjennom informative foredrag på barne-, og ungdomskoler. ​

Forebyggende

For å komme i kontakt med ulike skoler har vi deltatt på en rekke utdannings/skole messer. Foredragene vil i hovedsak omhandle farene ved bruk av internett, samt gi elevene informasjon om hvor man kan henvende seg hvis man direkte eller indirekte har opplevd overgrep.

I løpet av det første halvannet året til Barnas Trygghet konfronterte vi mer en 40 menn. Så langt er seks personer dømt, og ytterligere rettsaker vil bli igangsatt i løpet av 2018. Til tross for korte fengselsstraffer så innebærer en dom at den domfelte aldri mer kan arbeide med barn. Selv om vi hovedsakelig avslører og konfronterer potensielle overgrepsmenn ved å utgi oss for barn, så er det viktig å presisere at vi aldri oppfordrer til seksuell prat eller tar initiativ til seksuelle møter. Alle chatlogger samt annen informasjon blir offentliggjort (i sensurert format) og brukt som bevis i en potensiell rettssak.