STØTT BARNAS TRYGGHET

Hjelp oss og bli medlem i dag.

Vårt arbeid er både tid- og ressurskrevende og avhenger derfor av støtte og bidrag fra offentligheten. Grunnet en stadig økende arbeidsmengde er vi avhengig av ytterligere økonomisk støtte for å dekke utgifter relatert til daglig drift, samt utvikling og gjennomføring prosjekter. Dette inkluderer informasjonsmateriale, advokatbistand, messer, transport og reise, samt direkte økonomisk støtte til utsatte individer og familier.

Som medlem bidrar du med et månedlig valgfritt beløp. Vi setter stor pris på all hjelp på veien mot å gjøre nettet og samfunnet et trygt sted for våre barn.

Start med å legge inn et fast eller valgfritt beløp som du ønsker å donere månedlig eller årlig. Deretter går du videre og fyller du ut informasjonen vi trenger til medlemskapet.

KONTAKT OSS