BARNAS TRYGGHET

Barnas Trygghet ønsker å redusere vold og overgrep  mot barn gjennom forebyggende arbeid. Vi vil jobbe for å påvirke  politikere, lovgivere og andre til å gi barn og deres pårørende bedre  rettigheter og øke rettssikkerheten. Vi ønsker at denne gruppen skal  oppleve god ivaretakelse og omsorg, og at barn som opplever vold og overgrep skal være en prioritert gruppe på alle nivåer i samfunnet.

BLI MEDLEM

FOREBYGGENDE

Barnas Trygghet jobber med å redusere vold og overgrep mot barn gjennom forebyggende arbeid. Frem til nå har arbeidet hovedsakelig bestått av forebyggende arbeid på nett ved å avsløre og konfrontere mennesker som søker seksuell kontakt med mindreårige.

VÅRT ARBEID
Instagram did not return a 200.